Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
85 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora UKSW z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokszta... 2012-01-30
130 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji zadań inwestycyjnych w Warszaw... 2012-01-26
129 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzoru świadectwa ukończenia studiów podyp... 2012-01-26
128 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Historia i społeczeństwo” Na Wydzia... 2012-01-26
101 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów muzeologia i och... 2012-01-26
96 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/ 2013 2012-01-26
88 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas ... 2012-01-26
87 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na ... 2012-01-26
86 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studi... 2012-01-09
124 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/12 Rektora UKSW z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów ECTS za czynny udział doktoranta w konferencji naukowej 2012-01-02