Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2012 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej 2012-11-23
305 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 182/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usłu... 2012-11-22
304 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 181/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 8/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2012-11-22
303 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 180/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UKSW 2012-11-22
302 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 179/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 117/2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Teolog... 2012-11-22
301 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 178/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 113/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów chemia na Wyd... 2012-11-22
300 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 177/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 168/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wiedza o teatrze... 2012-11-22
299 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2012-11-22
298 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 175/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2012-11-22
297 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22