Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 85/12 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 3
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-12-27
rok 2012
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna zapomoga student socjalne zarządzenie zmieniające dochód
załączniki