Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych odpłatnych form kształcenia oraz zasad sporządzania list studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów oraz innych form kształcenia zawierających dane stanowiące podstawę ustalenia, korekt oraz ewidencji należności Uczelni z tytułu opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne objęte obowiązkiem imiennej ewidencji

pozycja 57
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2010-03-24
rok 2010
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranckie niestacjonarne podyplomowe finansowanie kalkulacje zarządzenie zmieniające procedury kursy dokształcające odpłatne formy kształcenia korekta należności ewidencja należności
załączniki