Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
105 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 24/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Podyplomowego Studium Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2009-04-23
68 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 14/09 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-04-23
67 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 15/09 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania nowego Regulaminu Pracy UKSW 2009-04-29
43 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania odpadami w UKSW 2009-04-23
277 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2009-04-23
42 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych 2009-04-23
69 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 13/09 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) 2009-04-14
45 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 13/2009 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2009/2010 2009-04-14
44 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 14/2009 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Katedry Katechetyki w Instytucie Teologicznym w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2009-04-14
46 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2009 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2009-04-07