Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/2009 Rektora UKSW z dnia 3 lutego 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-02-03
88 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych 2009-01-22
87 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2009-01-22
86 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010 2009-01-22
85 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych kierunku studiów filologia 2009-01-22
84 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 3/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie finansowania inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie - obiekt ... 2009-01-22
83 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-01-22
82 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 1/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Pana dr. hab. Andrzeja Zielińskiego 2009-01-22
53 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2009 Rektora UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz nadania jej regulaminu 2009-01-22
2 2009 Pismo okólne Pismo Okólne nr 2/09 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru członków Rady Bibliotecznej 2009-01-22