Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 16/2009 Rektora UKSW z dnia 14 maja 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-05-14
37 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2009 Rektora UKSW z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie regulaminu Uniwersytetu Otwartego UKSW 2009-05-14
39 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 20/2009 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2009 2009-05-12
40 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 19/2009 Rektora UKSW z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim ... 2009-05-05
41 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2009 Rektora UKSW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2009/2010 2009-04-30
120 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów 2009-04-23
119 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Podstawowymi Jednostkami Kościelnymi na Wydziale Teologicznym 2009-04-23
118 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2008 2009-04-23
117 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 36/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2008 2009-04-23
116 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 35/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2008 2009-04-23