Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
94 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 13/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem L'Ecole Pratique w Paryżu 2009-02-26
93 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2009-02-26
92 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanis... 2009-02-26
91 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogiczn... 2009-02-26
90 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 9/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-02-26
89 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2009-02-26
76 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 6/2009 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przydzielenia środków finansowych Prorektorom w ramach prowizorium budżetowego na 2009 rok 2009-02-26
52 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2009 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia programu edukacyjnego „Uniwersytet Otwarty UKSW” 2009-02-26
51 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 7/2009 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-02-26
77 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2009 Rektora UKSW z dnia 19 lutego 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-02-19