Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
81 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie kancelaryjnych oznaczeń literowych stosowanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-01-19
80 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2009-01-19
79 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2009-01-19
54 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-01-19
56 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 2009-01-14
55 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2009-01-14
1 2009 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r. wyboru Komisji dyscyplinarnych 2009-01-14
57 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2009 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010 2009-01-09