Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 13/09 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)

pozycja 69
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2009-04-14
rok 2009
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sylabus opis przedmiotu
załączniki