Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
128 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk ... 2009-05-21
127 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 46/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2009-01-21
126 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2009-05-21
125 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie 2009-05-21
124 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Paul Cezanne Aix-Marseille III w Marsylii 2009-05-21
123 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-05-21
122 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2009-05-21
121 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 40/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2009-05-21
38 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 21/2009 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2009-05-21
36 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyteci... 2009-05-15