Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
115 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 34/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym na kierunku teologia specjalności edukacja medialna i dziennikarstwo 2009-04-23
114 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia stacjonarnych na kierunku biologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2009-04-23
113 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. Stefanowi Sawickiemu 2009-04-23
112 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 31/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2009/2010 2009-04-23
111 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 30/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2010/2011 2009-04-23
110 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
109 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-23
108 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2009-04-23
107 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Penitencjarna i Readaptacyjna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2009-04-23
106 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2009 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale P... 2009-04-23