Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 11/2009 Rektora UKSW z dnia 19 marca 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-03-19
49 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Biura do spraw Współpracy Międzynarodowej w Dział Współpracy Międzynarodowej 2009-03-16
72 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2009 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW 2009-03-11
50 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 8/2009 Rektora UKSW z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia w UKSW Działu Eksploatacji Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. 2009-03-10
74 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 9-11 marca 2009 r. 2009-03-04
73 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Nauki 2009-03-04
75 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/2009 Rektora UKSW z dnia 3 marca 2009 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2009-03-03
97 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie opinii o projekcie umowy o współpracy ze Światową Radą Badań nad Polonią 2009-02-26
96 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 15/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Katolicka Univerzita v Ružomberku 2009-02-26
95 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 14/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie opinii o projekcie umowy o współdziałaniu z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2009-02-26