Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
197 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 116/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-11-17
196 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 115/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2009-12-17
195 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 114/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2009-12-17
6 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 53/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Biura Kontroli Wewnętrznej 2009-12-15
5 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 54/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej 2009-12-15
4 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 55/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2009-12-15
7 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 52/2009 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-12-09
58 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2009-12-08
3 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 56/2009 Rektora UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Uniwersytet Otwarty UKSW oraz nadania jej regulaminu... 2009-12-07
8 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 51/2009 Rektora UKSW z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiektach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsz... 2009-12-01