Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 11/2009 Rektora UKSW z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-04-03
104 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra I stopnia 2009-03-26
103 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2008 rok 2009-03-26
102 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2009-03-26
101 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie likwidacji studiów Wyższe Zawodowe Studium Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2009-03-26
100 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Katechetyki w Instytucie Teologicznym w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2009-03-26
99 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Liturgicznych na Wydziale Teologicznym 2009-03-26
98 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 17/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2009-03-26
70 2009 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/09 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów 2009-03-24
48 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 10/2009 Rektora UKSW z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia sekcji zadaniowych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym 2009-03-20