Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 42/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2007-06-28
118 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW ... 2007-06-28
117 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 40/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW ... 2007-06-28
116 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 39/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-06-28
115 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów stosunki międzynarodowe 2007-06-28
114 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia specjalności pedagogika społeczna i gerontologia w ramach kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Humanistycznych 2007-06-28
113 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 36/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii 2007-06-28
112 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 35/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sekcji Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym 2007-06-28
58 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty za kurs języka polskiego dla obcokrajowców zamierzających podjąć naukę w Polsce 2007-06-25
57 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2007-06-25