Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
110 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 33/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych 2007-05-24
109 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych 2007-05-24
108 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 31/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu 2007-05-24
107 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 30/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2007-05-24
106 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycz... 2007-05-24
105 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia i studia doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 2007-05-24
104 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 27/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia i Niepełnosprawności w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2007-05-24
103 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 26/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dydaktyki Filozofii i Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2007-05-24
102 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 25/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie katedry Filozoficznych Podstaw Teologii w Instytucie Teologii na Wydziale Teologicznym 2007-05-24
101 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 24/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2007-05-24