Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
85 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 7/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na rok akademicki 2007/2008 2007-02-22
84 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 6/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Mariologii w Sekcji Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym 2007-02-22
7 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6A/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 6/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny... 2009-03-12
76 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2007 Rektora UKSW z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2007-02-02
8 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2009-03-12
6 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru wniosków o dopuszczeni... 2009-03-12
5 2007 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. na zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego do obiektów UKSW w Warszawie... 2009-03-12
4 2007 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zakup, dostawę i montaż mebli do UKS... 2009-03-12
77 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2007 Rektora UKSW z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Systemów Informatycznych 2007-01-30
83 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2007-01-25