Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
134 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 57/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2007-10-25
133 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 56/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu 2007-10-25
132 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 55/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2007 rok 2007-10-25
131 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Bielańskie Centrum Języków Obcych 2007-10-25
130 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 53/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr. Robertowi ... 2007-10-25
129 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 52/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych 2007-10-25
128 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 51/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, kierunku studiów inżynieria środowiska 2007-10-25
44 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2007 Rektora UKSW z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2007-10-23
45 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2007 Rektora UKSW z dnia 15 października 2007 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2007-10-15
46 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2007 Rektora UKSW z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2007 r. dniem wolnym od pracy 2007-10-11