Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
82 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2007-01-25
81 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 2/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Dziedzictwa Myśli Jana Pawła II na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2007-01-25
80 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 1/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Dr. ... 2007-01-25
3 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Budowę Centrum Edukacji i Badań I... 2009-03-12
78 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2007 Rektora UKSW z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 2007-01-18
2 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akade... 2009-03-12
79 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2007 Rektora UKSW z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 2007-01-11
1 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Budowę Centrum Edukacji i Badań In... 2009-03-12