Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła ... 2007-06-25
23 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania miejsc w domach studenckich 2007-06-14
22 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła n... 2007-06-12
59 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 22/2007 Rektora UKSW z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia n... 2007-06-11
21 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Cent... 2007-06-11
20 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 30/34 m 47 w Warsza... 2007-06-06
62 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 19/2007 Rektora UKSW z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW 2007-05-31
61 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 20/2007 Rektora UKSW z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Katedry Filozoficznych Podstaw Teologii w Instytucie Teologii na Wydziale Teologicznym UKSW 2007-05-31
60 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 21/2007 Rektora UKSW z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia nowych katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 2007-05-31
111 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 34/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia opinii Ks. Prof. dr. hab. Romana Bartnickiego dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris ... 2007-05-24