Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wpisania do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW koła nauk... 2007-05-22
100 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2007 Senatu UKSW z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warsz... 2007-05-10
99 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w UKSW 2007-04-26
98 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów w UKSW 2007-04-26
97 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rektora do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów szczegółowych 7. Programu Ramo... 2007-04-26
96 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2007 rok 2007-04-26
95 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2006 2007-04-26
94 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 17/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok 2006 2007-04-26
93 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2006 2007-04-26
2 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 15/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Misjologicznego na Wydziale Teologicznym 2007-04-26