Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 34/2007 Rektora UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników st... 2007-09-27
52 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 30/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-09-17
51 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2007-09-17
50 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 32/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-09-17
54 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 28/2007 Rektora UKSW z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii na Wydziale Teologicznym UKSW 2007-07-24
53 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 29/2007 Rektora UKSW z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Sekcji Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW 2007-07-24
55 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2007 Rektora UKSW z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2007-07-18
56 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2007 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjon... 2007-06-29
121 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 44/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-06-28
120 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 2007 rok 2007-06-28