Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
38 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa i Administracji 2007-11-29
37 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2007-11-29
32 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 32/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniach 3-5 grudnia 2007 r. 2009-03-13
31 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2009-03-13
39 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2007 Rektora UKSW z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wzoru protokołu komisji egzaminu dyplomowego 2007-11-26
141 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 64/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunku studiów biologia 2007-11-22
140 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 63/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w strukturze Wydziału Prawa i Administracj 2007-11-22
139 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 62/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007. 2007-11-22
138 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 61/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu Archiwum UKSW 2007-11-22
30 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła na... 2009-03-13