Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 października 2007 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2007 r. 2009-03-13
47 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2007 Rektora UKSW z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Pomocy Materialnej w Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 2007-10-09
25 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 04 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu zadaniowego ds. realizacji pro... 2009-03-13
127 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2007-09-27
126 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu 2007-09-27
125 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 48/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2006 2007-09-27
124 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 47/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z zakresu Filozofii Praktycznej 2007-09-27
123 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 46/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych \"Mediacje rodzinne\" 2007-09-27
122 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2007-09-27
49 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 33/2007 Rektora UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, pracowników oraz studentów w zakresie ... 2007-09-27