Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 40/2007 Rektora UKSW z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych 2007-11-15
41 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 41/2007 Rektora UKSW z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Bielańskie Centrum Języków Obcych 2007-11-15
40 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 42/2007 Rektora UKSW z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2007-11-15
43 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 2007-11-09
29 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. przekazania dokumentacji kancelarii tajnej i... 2009-03-13
28 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardynała... 2009-03-13
27 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW, koła... 2009-03-13
137 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 60/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2007-10-25
136 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 59/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ... 2007-10-25
135 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutów Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2007-10-25