Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 26/2007 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjonarnych studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów doszkalających i innych odpłatnych form kształcenia oraz odpłatności za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

pozycja 56
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2007-06-29
rok 2007
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia doktoranckie niestacjonarne finansowanie kalkulacje kursy dokształcające powtarzanie zajęć
załączniki