Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 46/2007 Rektora UKSW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie