Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. uchylająca Decyzję Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie zasad ujednolicenia adresów kont poczty elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 167
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2022-05-04
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi konta pocztowe uchylenie decyzji poczta elektroniczna c. mechanizmy kontroli 15. mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
załączniki