Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie