Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
217 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023 2022-05-31
216 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Komitetu Sterującego ds. realiz... 2022-05-30
215 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i i... 2022-05-30
214 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru Ankiety oceny zajęć dydaktycznych 2022-05-30
213 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia ... 2022-05-26
212 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 46/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-05-26
192 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Re... 2022-05-25
211 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie opinii o prowadzeniu działalności o charakterze naukowym Interdyscyplina... 2022-05-25
210 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-25
209 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 206/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25