Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
460 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2016-12-06
458 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniając... 2016-11-29
457 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-25
456 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu na Wydziale Studiów nad Rodziną 2016-11-25
455 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego w... 2016-11-25
454 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2016-11-21
445 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.... 2016-11-18
444 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji St... 2016-11-18
443 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste... 2016-11-18
453 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 237/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia prof. UŚ dra hab. Marka Rembierza na recenzenta w po... 2016-11-18