Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
429 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-27
377 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. uchylające zarzadzenie w sprawie utworzenia kursu specjalnego język... 2016-10-21
376 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie likwidacji Pracowni Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologic... 2016-10-21
375 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
374 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
426 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 229/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie grantu i współp... 2016-10-26
425 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 228/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Międzynarodowych Studiów Men... 2016-10-26
424 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 227/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. Marka Kornata w sprawie nad... 2016-10-26
423 2016 Uchwała Senatu Uchwałą Nr 226/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego n... 2016-10-26
422 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 225/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia bad... 2016-10-26