Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 443
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-11-18
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające studenci pomoc materialna stawki
załączniki