Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem 2016-01-22
8 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywny... 2016-01-19
7 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego organizacją pobytu na UKSW studentó... 2016-01-14
6 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu związanego wymianą międzynarodową studentów i p... 2016-01-14
5 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia Fundacji Banku Zachodniego WBK S.... 2016-01-14
4 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia z Fundacji Banku Zachodniego WBK S... 2016-01-14
3 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie publikacji aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu Kardynała Stef... 2016-01-11
2 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków ... 2016-01-08
1 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zasad ujednolicenia adresów kont poczty elektronicznej oraz prowadze... 2016-01-08