Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 455
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-11-25
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi jednolity rzeczowy wykaz akt instrukcja kancelaryjna instrukcja archiwalna
załączniki