Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
452 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 236/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia prof. KUL dra hab. Arkadiusza Jabłońskiego na recenze... 2016-11-18
451 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 235/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa pro... 2016-11-18
450 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 234/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu na Wydziale Studiów nad Rodziną 2016-11-18
449 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 233/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-18
448 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 232/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim ... 2016-11-18
447 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 231/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2016-11-18
446 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 230/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 181/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2016-11-18
442 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2016-11-16
441 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla pracownik... 2016-11-15
440 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Studium Języków Obcych w UKSW na kad... 2016-11-15