Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
483 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 247/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodz... 2016-12-21
482 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 246/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajneg... 2016-12-21
481 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 245/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajneg... 2016-12-21
480 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 244/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajneg... 2016-12-21
479 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 243 /2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o powołaniu Kanclerza UKSW 2016-12-21
478 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 242/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o odwołaniu Kanclerza UKSW 2016-12-21
477 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 241/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2016 rok 2016-12-21
476 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 240/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o utworzeniu Zakładu Psychoterapii na Wydziale Filozofii Chr... 2016-12-21
475 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-21
474 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 238/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 181/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2016-12-21