Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 458
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2016-11-29
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci pomoc materialna dochód stawki
załączniki