Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
471 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2017 2016-12-15
470 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Studiów nad Rodziną 2016-12-15
469 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ... 2016-12-15
468 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdro... 2016-12-14
467 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji do spraw nagród 2016-12-12
466 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Elektr... 2016-12-12
465 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Archiwum UKSW 2016-12-09
464 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Edukacji Prz... 2016-12-08
462 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Programu Santander Universidades 2016-12-07
461 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji programów Santander Universidade... 2016-12-07