Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
439 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW ... 2016-11-15
438 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 2016-11-15
435 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki 2016-11-08
434 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego ... 2016-11-08
433 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławcze... 2016-11-07
432 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławcze... 2016-11-07
431 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Grupy Ekspertów ds. opracowania koncepcji działania... 2016-10-27
430 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2016 Rektora UKSW z dnia 1 września 2... 2016-10-27
428 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2016-10-25
427 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania protokolantów do Wyd... 2016-10-25