Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2012-04-26
152 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa 2012-04-26
151 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2012-04-26
118 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/12 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-04-24
63 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad nawiązywania i przedłużania stosunków pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniw... 2012-04-23
65 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2012 Rektora UKSW z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 2012-04-20
64 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora UKSW z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie harmonogramu zajęć w roku a... 2012-04-20
66 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działan... 2012-04-18
69 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 z późniejs... 2012-04-17
68 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2012-04-17