Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012

pozycja 66
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-04-18
rok 2012
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor prorektora prorektor zarządzenie zmieniające zakres działania zakres obowiązków rektora i prorektorów zakres zadań
załączniki