Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 6/12 Rektora UKSW z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów ECTS za czynny udział studenta w konferencji naukowej pt. „Umysł przestępcy – zaburzenia osobowośc... 2012-03-19
122 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 3/12 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Nowe metody nauczania w matematyce" 2012-03-14
121 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 4/12 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Praca z uczniem uzdolnionym z nauk ścisłych" 2012-03-14
79 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2012 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie utworzenia komercyjnego Kursu metodologicznego dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wydziale Nauk Humanistyc... 2012-03-07
141 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Organizacja wystaw i wydawnictw w m... 2012-02-23
140 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zbiorami i instytucją m... 2012-02-23
139 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Księdzu ... 2012-02-23
138 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Min... 2012-02-23
137 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Min... 2012-02-23
136 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW 2012-02-23