Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
120 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/12 Rektora UKSW z dnia 19 marca 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-05-19
58 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora UKSW z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta 2012-05-18
61 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2012 Rektora UKSW z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie stałej organizacji ruchu na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie 2012-05-11
60 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora UKSW z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształca... 2012-05-11
59 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2012 Rektora UKSW z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Dialogu Międzykulturowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2012-05-11
117 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/12 Rektora UKSW z dnia 8 maja 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-05-08
116 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/12 Rektora UKSW z dnia 8 maja 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-05-08
115 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/12 Rektora UKSW z dnia 8 maja 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-05-08
62 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora UKSW z dnia 7 maja 2012 r.zmieniające Zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rek... 2012-05-07
164 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2012-04-26