Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
67 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczeg... 2012-04-17
70 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2012 Rektora UKSW z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia komercyjnego Kursu metodologicznego dla nauczycieli języka polskiego jako obceg... 2012-04-12
76 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-04-10
75 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-04-10
74 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Biblijnej przy Katedrze Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią w Inst... 2012-04-10
73 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Literatury Greckiej i Bizantyńskiej w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydz... 2012-04-10
72 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego przy Katedrze Modernizmu Europejskiego w Instytucie Filolog... 2012-04-10
71 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2012-04-10
1 2012 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia wykazu przepisów wewnętrznych związanych z kontrolą zarządczą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy... 2012-04-10
77 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2012 Rektora UKSW z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową 2012-03-28