Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 20/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie Rektora UKSW Nr 31/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i Prorektorów na kadencję 2008-2012

pozycja 67
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-04-17
rok 2012
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor prorektor zarządzenie zmieniające zakres działania zakres obowiązków rektora i prorektorów zakres zadań
załączniki