Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
150 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biolo... 2012-03-22
149 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk ... 2012-03-22
148 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zatytułowanego „Coaching – nowa... 2012-03-22
147 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją na Wydziale ... 2012-03-22
146 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas ni... 2012-03-22
145 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5... 2012-03-22
144 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na c... 2012-03-22
143 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania Złotych i Srebrnych Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2012-03-22
142 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2012-03-22
78 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2012 Rektora UKSW z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie prowadzenia albumu 2012-03-21