Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
164 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 94/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 71/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie pensum dy... 2011-09-15
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15
162 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-15
161 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opinii w przedmiocie powołania dr Jacka Janiszewskiego na dyrektora ... 2011-09-15
160 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieo... 2011-09-15
22 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora UKSW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wysz... 2011-09-07
21 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora UKSW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i... 2011-09-07
23 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 03.08.2011 r.w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy... 2011-08-03
24 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora UKSW z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademick... 2011-07-29
25 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora UKSW z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Ośrodek Badań nad Mazowszem im. Biskupa Jana Chrapka” oraz nadania j... 2011-07-28