Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012

pozycja 163
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2011-09-15
rok 2011
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wynagrodzenie środki odpłatne formy kształcenia gospodarka finansowa zwiększenie
załączniki